Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Arbetsmarknadens ekonomi

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Den svenska ekonomiska modellen

Diabetes

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete - högskoleexamen