Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Arbetsmarknadens ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Den svenska ekonomiska modellen

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete - högskoleexamen

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister