Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Bioekonomi, processer och produkter

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Design för hållbar utveckling

Design och hållbar utveckling

Design och hållbar utveckling

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Energi- och miljöoptimering

Energi- och miljösystem

Energi- och miljösystem för industriella ekonomer

Energi- och miljösystemanalys

Energieffektivisering

Energisystem

Energiteknik

Energiteknik för hållbar utveckling

Energitekniska system

Etik och säljteknik