Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Algebraiska strukturer, koder och krypton

Analys och geometri

Att skriva matematik

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Differentialekvationer och vektoranalys

Differentialgeometri

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Diskret matematik för civilingenjörer

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik