Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Aspekter på projektets genomförandefas

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Datorstödd beredning och produktion

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Dynamik med datorstöd

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Ergonomi

Etik och säljteknik

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister