Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Aspekter på projektets genomförandefas

Business Marketing

Business research methods

Centrala kulturpolitiska frågor

Crafting and Executing Service Strategies

Datorkunskap och webbdesign - Kulturstudier

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

Den projektorienterade organisationen

Den projektorienterade organisationen

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister

Fastighetsekonomi och förvaltning