Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Biobaserade material och produkter

Bioindustriella processer

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiingenjörsutbildning

Examensarbete, kemiteknik

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister