Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Analytisk kemi

Biokemi

Business research methods

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Fysikalisk kemi B

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Industriell ekonomistyrning

Industriell marknadsföring

Industriell organisering

Inledande kemi

International Financial Accounting

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering