Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Analytisk kemi

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Biokemi

Business research methods

Etik och säljteknik

Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktning

Externredovisning

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Fysikalisk kemi B

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Grundläggande företagsekonomi för turismvetare

Industriell ekonomistyrning

Industriell organisering