Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Business research methods

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Industriell ekonomistyrning

Industriell marknadsföring

Industriell organisering

International Financial Accounting

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering