Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Att säkerställa stabila familjehemsplaceringar

Barnets rätt

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Det sociala arbetsfältet

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Evidens i socialt arbete