Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärskulturer - lokalt och globalt

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Den interkulturella staden

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister

Fastighetsekonomi och förvaltning

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Finansiering

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan