Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Aktuell informationssystemforskning

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Business Marketing

Business by Web och webbanalys

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Electronic Business and Enterprise Systems

Etik och säljteknik

Examensarbete för ämneslärare - religionsvetenskap med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (religion)

Externredovisning

Externredovisning