Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete inom lärarprogrammet

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister

Fastighetsekonomi och förvaltning

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Finansiering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik