Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomins grunder

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Industriell ekonomistyrning

Industriell marknadsföring

Industriell organisering

International Financial Accounting

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Investering och finansiering

Kvalitetsteknik och corporate social responsibility

Marknadsföring

Marknadsföring och affärsutveckling