Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomins grunder

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

Geodesi

Geografiska informationssystem I

Grundläggande fastighetsjuridik

Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer

Industriell ekonomistyrning

Industriell marknadsföring