Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Etik och säljteknik

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Externredovisning

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning

Fastighetsvärdering

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Fältkurs projekt

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Företagsekonomi, praktik

Företagsekonomins grunder

Företagsekonomisk metod

GIS III, Indata till GIS

GIS analys

GIS, samhällsplanering och projektarbete

GPS, Globala navigationssatellitsystem