Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Business research methods

Byggmätning

Crafting and Executing Service Strategies

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete mät- och kartteknik

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III