Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Aspects of Sweden

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Essay Writing in Politics

Etik och säljteknik

Europakunskap

Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (geografi)

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister

Fastighetsekonomi och förvaltning

Fastighetsekonomiska bedömningar

Fastighetsföretagets ekonomi

Fastighetsförvaltning