Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Business Marketing

Business research methods

Collegeåret

Crafting and Executing Service Strategies

Det kusliga i litteratur, film och konst

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete för ämneslärare - geografi med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (geografi)

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III