Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Andraspråksinlärning

Creative Writing

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska I

Engelska II

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet

Engelska för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet.

Engelska för lärare åk 7-9, 30 hp (16-45). Ingår Lärarlyftet.

Engelska för lärare åk F-3, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet.

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II