Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Dystopi och apokalyps

Engelsk syntax

Engelska III, lärarinriktad kurs

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Introduktion till språkdata

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Kvantitativ metod i språkstudier: en introduktion

Litteratur och teori I (litteratur före 1900)

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Pragmatik

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare