Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Creative Writing

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska II

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

English for international students

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Migration, kultur och kommunikation

Science Fiction: A Historical Survey

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Språkvetenskapliga teorier I

Svenska - ett andraspråk