Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Andraspråksinlärning

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska i arbetslivet: tal

Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6)

Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6)

Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6)

Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)

Engelskans ljud och struktur

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Introduktion till engelskspråkig litteratur

Introduktion till språkdata

Litteratur och teori I (litteratur före 1900)

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Praktisk affärskommunikation

Självständigt arbete

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)