Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Creative Writing

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska II

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska i arbetslivet: tal

Engelskans ljud och struktur

English for international students

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Introduktion till engelskspråkig litteratur