Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

Creative Writing

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska II

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

English for international students

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare