Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Leda lärande 1 - musiklärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Lärarens professionella förhållningssätt - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolan som lärande organisation

Skolutvecklingens teori och praktik

Tema Barn och Barndom

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling

Verksamhetens politiska styrning och professionell ledning