Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Akademisk engelska

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Arbetsmarknadens ekonomi

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Bibeln i kulturen, kulturen i bibeln

Creative Writing

Den svenska ekonomiska modellen

Dystopi och apokalyps

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelsk syntax

Engelska A

Engelska A för ämneslärare