Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Instrument och praktiskt gehör

Klassisk brittisk barnlitteratur

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Låtskrivarprojekt 1

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare