Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Akademisk engelska

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråksinlärning

Andraspråkstillägnande

Contemporary Media Theory and Research Methods

Creative Writing

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Dystopi och apokalyps

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelsk syntax

Engelska A

Engelska A för ämneslärare