Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Akademisk engelska

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Att möta variation och mångfald

Att undanröja hinder för språk-, skriv- och läsutveckling

Att utveckla språkliga lärmiljöer ur ett inkluderande perspektiv

Contemporary Media Theory and Research Methods

Creative Writing

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Digital Media, Culture and Politics

Digitala analysmetoder

Dystopi och apokalyps

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelsk syntax

Engelska A

Engelska A för ämneslärare