Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Klassisk brittisk barnlitteratur

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare