Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Klassisk brittisk barnlitteratur

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare