Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Creative Writing

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska II

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska i arbetslivet: tal

English for international students

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Introduktion till engelskspråkig litteratur

Klassisk brittisk barnlitteratur

Litteratur och teori I (litteratur före 1900)

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Samtalsanalysens grunder

Science Fiction: A Historical Survey

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare

Tvåspråkighet