Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk kemi

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik C

Avancerad analytisk kromatografi - teori och praktik D

Biokemi

Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktning

Fysikalisk kemi B

Inledande kemi

Kemi Bas A

Kemi II med didaktisk inriktning

Kemi III med didaktisk inriktning

Kemi för basåret 2

Kemi i samhället

Kemi kandidatarbete

Kemi med didaktisk inriktning 1

Kemi med didaktisk inriktning 4

Kemi med didaktisk inriktning 5

Kemiska beräkningar

Makromolekylers fysikaliska kemi

Makromolekylers fysikaliska kemi

Materia

Molekylär bioteknik med tillämpningar C

Molekylär bioteknik med tillämpningar D

Organisk kemi

Organisk kemi B

Produkters kemi C