Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Klassisk brittisk barnlitteratur

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Leda lärande - KPF

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare