Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Demografiska utmaningar i en globaliserad värld

Den nya politiska historien

Dystopi och apokalyps

Engelsk syntax

Engelska III, lärarinriktad kurs

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (historia)