Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska II

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för ekonomer II

Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för tekniker II

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare II, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska: Grammatik och skriftlig färdighet (skolår 4-6)

Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6)

Engelska: Språkinlärning i teori och praktik (skolår 4-6)

Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)

Engelskans ljud och struktur

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Examensarbete för ämneslärare - engelska för ämneslärare