Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Akademisk engelska

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Creative Writing

Cut/uncut: Klippningens teori och praktik

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Den lärande eleven del 1 - VAL

Den lärande eleven del 1 - yrkeslärare

Dystopi och apokalyps

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelsk syntax

Engelska A

Engelska A för ämneslärare