Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Akademisk engelska

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Creative Writing

Dystopi och apokalyps

Ekonometri

Ekonometri

Ekonometri

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelsk syntax