Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced Academic English

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Akademisk engelska

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Business Marketing

Business research methods

Crafting and Executing Service Strategies

Creative Writing

Dystopi och apokalyps

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelsk syntax

Engelska A

Engelska A för ämneslärare