Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Advanced Academic English

Advanced service management

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Akademisk engelska

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Amerikansk litteratur, 1620-1919

Amerikansk litteratur, 1919 till nutid

Andraspråkstillägnande

Att skriva för barn och ungdom I

Att skriva för barn och ungdom II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Business Marketing

Business research methods

Collegeåret

Crafting and Executing Service Strategies

Creative Writing

Det kusliga i litteratur, film och konst

Dystopi och apokalyps

Ekonomisk analys