Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

C#.NET

Databaser

Databasteknik

Datakommunikation I

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datasäkerhet II

Datavetenskapens grunder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorsystemteknik

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Grafiska användargränssnitt

Grundläggande programmering

Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik i årskurs 7-9

Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i matematik på gymnasiet

Grundläggande programmering med didaktisk inriktning - för undervisande lärare i teknik i årskurs 7-9

Grön IT

Hållbar IT

Hållbar IT

Inbyggda system

Introduktion till programmering för lärare