Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datakommunikation II

Dataplansprogrammering

Datasäkerhet I

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapliga metoder

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar

Inbyggd integritet

Integritet och verksamhetsstyrning

Integritetsskyddande teknologier

Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter

Introduktion till dataplansprogrammering

Introduktion till integritet och dataskydd

Lastbalansering i datacenternät

Lösningar för flervägskommunikation

Nätövervakning med programmerbara dataplan

QUIC och webbens utveckling

Software Systems Architecture