Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - KPF

Bedömning i praktik och teori - grundlärare

Bedömning, Betygsättning och Specialpedagogik

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Bedömning, betygsättning, specialpedagogik och VFU - GS

Betyg och bedömning - musiklärare

Betyg och bedömning - ämneslärare

Dataplansprogrammering

Datavetenskap - Magisteruppsats

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapliga metoder

Demografiska utmaningar i en globaliserad värld

Den nya politiska historien

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Examensarbete inom lärarprogrammet (historia)

Forskningsområden inom mjukvaruutveckling

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Från undersåte till medborgare: Perspektiv på två sekler av samhällsomvandling