Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning i praktik och teori - KPF

C#.NET

Dataplansprogrammering

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar

Inbyggd integritet

Integritet och verksamhetsstyrning

Integritetsskyddande teknologier

Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Introduktion till dataplansprogrammering

Introduktion till integritet och dataskydd

Källkritik i den digitala informationsrevolutionen

Lastbalansering i datacenternät

Lösningar för flervägskommunikation

Nätövervakning med programmerbara dataplan

QUIC och webbens utveckling

Testdesign för programvara

Verksamhetsförlagd utbildning II - KPF

Virtualisering av nätverksfunktionalitet