Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betyg och bedömning - musiklärare

Den nya politiska historien

Det mångfacetterade kulturarvet

Historiebruk

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturarvspedagogik

Kulturhistorisk forskningsmetodik

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Masteruppsats i historia

Praktik 1 historia

Software Engineering