Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

C#.NET

Databaser

Databasteknik

Datakommunikation I

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datasäkerhet II

Datavetenskapens grunder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorsystemteknik

Distribuerade system och tillämpningar

Ekonomisk analys

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete / Kandidatarbete

Externredovisning

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Externredovisning för affärsjurister