Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Crafting and Executing Service Strategies

Dataplansprogrammering

Datavetenskap - Magisteruppsats

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapliga metoder

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Forskningsområden inom mjukvaruutveckling

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi masteruppsats för yrkesverksamma

Higher education in Service Transport

Hållbara affärer och ledarskap