Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsetik och hållbara affärer

Affärsnytta med IT-system

Business research methods

Databaser

Databasteknik

Datakommunikation I

Datakommunikation II

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskapens grunder

Datavetenskapliga metoder

Datorn som ingenjörsverktyg

Datorsystemteknik

Distribuerade system och tillämpningar

Ekonomistyrning II

Etik och säljteknik

Examensarbete / Kandidatarbete

Externredovisning

Externredovisning II

Externredovisning III

Fastighetsvärdering

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - kandidatuppsats